Kaldırma ve İletme Araçları Periyodik Kontrolleri

Kaldırma ve İletme Araçları Periyodik Kontrolleri

İşletmelerdeki tüm kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayene ve test işlemleri ilgili yönetmelikte belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde yapılarak, beyan edilen yük altında test edilmektedir. İşletme bünyesindeki tüm kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik muayene, test ve kontrol işlemleri İNTERTEST tarafından bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirmesi raporlanmaktadır. İNTERTEST olarak 6331 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer enetleyici makamlar tarafından kabul edilen yasal yetkiye sahiptir.

İlgili Yönetmelikler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- Forklift Periyodik Kontrolleri
- Vinç Periyodik Kontrolleri
- Caraskal Periyodik Kontrolleri
- Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri
- Platform Periyodik Kontrolleri
- Transpalet Periyodik Kontrolleri
- Asansör Periyodik Kontrolleri
- İş Makineleri Periyodik Kontrolleri