İş Güvenliği Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

6361 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının ölçülebilir,izlenilebilir bir şekilde ele alınması gerektiğinden işyerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uyğunluğunu sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar hk yönetmelik Madde 5 işveren, işin gereği ortaya çıkan çalışanların sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek unsurları ortam ölçümlerini yaptırıp, sonuçlarına göre gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır. TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olan İNTERTEST LABORATUVAR olarak tüm iş güvenliği ortam ölçümlerini yaparak raporlamaktayız.

Bu bir deneme yazısıdır, lütfen dikkate almayınız. Bu yazı web sitesinde herhangibir yeri doldurmak amacı ile yazılmış olup bir anlam ifade etmemektedir. Bu yazı yer doldurmak amcı ile boş kalan yerleri doldurmak için yazımıştır. Bu yazıyı okuyup zaman kaybetmemeniz gerekir. Bu yazıyı yinede okumak isterseniz ebette okuyabilirsiniz. Bu yazıyı okumak size birşey kazandırmayacaktır. Bu yazı öylesine yazıldığını unutmayın. Bu bir deneme yazısıdır, lütfen dikkate almayınız. Bu yazı web sitesinde herhangibir yeri doldurmak amacı ile yazılmış olup bir anlam ifade etmemektedir. Bu yazı yer doldurmak amcı ile boş kalan yerleri doldurmak için yazımıştır. Bu yazıyı okuyup zaman kaybetmemeniz gerekir. Bu yazıyı yinede okumak isterseniz ebette okuyabilirsiniz. Bu yazıyı okumak size birşey kazandırmayacaktır. Bu yazı öylesine yazıldığını unutmayın.