Gıda Analizi

Endüstriyel gıda üretiminin ve toplu tüketimin artmasıyla birlikte gıdalardaki bozulmalar ve kalitenin önemi daha da artmıştır. Gıdadaki bozulmalar insan sağlığı üzerinde ölüme kadar sonuçlanabilen ciddi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. İnsan sağlığı ve gıda güvenliği açısından gıda kontrolündeki en önemli etken mikrobiyolojik bozulmalardır. Ancak bunun yanı sıra kalite, rekabet edebilirlik ve yasal mevzuata uygunluk kapsamında kimyasal ve fiziksel özellikler de önemini korumaktadır.

Gıdalar, bozulma ve zehirlenme kaynakları olan mikroorganizmalar ve hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmaların üreme ve gelişmeleri için çok uygun ortamlardır. Bundan dolayı, gıda kaynaklı zehirlenme ve enfeksiyonları önlemek, halk sağlığını korumak, mikroorganizmaların gıdalarda bozulma yapmasını önleyerek gıda kalitesini iyileştirmek amacıyla üretilen gıdaların mikrobiyolojik analizlerinin yapılması gerekmektedir. Mikrobiyolojik analizlere ek olarak, üretilen gıdaların kalitesinin ve mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi için fiziksel ve kimyasal analizler de gerekmektedir.

Üretilen gıdanın, mikroorganizma yoğunluğu, patojen mikroorganizma varlığı, yağ oranı, tuz oranı, nem oranı vb. özelliklerinin periyodik olarak analiz edilmesi, üretiminin ve işletme koşullarının değerlendirilmesi için zorunludur.

İşletme bünyesinde bir analiz laboratuvarının bulunması halinde bile, dış kontrol ve değerlendirme amaçlı profesyonel laboratuvar analizinin yaptırılması gerekmektedir.

Kontrollab olarak değerlendirme talep ettiğiniz ürününüzden ve/veya hammaddenizden gerekli analizlerin (biyolojik / fiziksel / kimyasal) yapılması için, Gıda Mühendisleri tarafından aseptik koşullarda numune alımı, sorunsuz şekilde laboratuvara iletilmesi, sonuçlandırılması ve raporlandırılması hizmeti verilmektedir.

Gıda Analizi Kapsamındaki Hizmetlerimiz:
• İşletme Yerinde Hijyen Analizi
• Mikrobiyolojik Analizler
• Kimyasal Analizler
• Fiziksel Analizler