Basınçlı Kap Periyodik Kontrolleri

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolleri

İşletmelerdeki tüm basınçlı kapların periyodik muayene ve test işlemleri için ilgili yönetmelikte belirtilen standart ve metotlara uygun şekilde hidrostatik test ve teknik muayene yöntemleri uygulanmaktadır. İşletme bünyesindeki tüm basınçlı kapların periyodik muayene, test ve kontrol işlemleri İNTERTEST tarafından bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirmesi raporlanmaktadır. İNTERTEST olarak 6331 sayılı kanun çerçevesinde yaptığımız periyodik kontroller sonucunda düzenlediğimiz raporlar, iş müfettişleri ve diğer denetleyici makamlar tarafından kabul edilmektedir.

Periyodik kontroller , TSE EN ISO/ IEC 17020 akreditasyon belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılmakta ve sonuçları rapor olarak sunulmaktadır. İlgili Yönetmelikler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Boyler Periyodik Kontrolü,
- Kompresör Periyodik Kontrolü,
- Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
- Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü,
- Hidrofor Periyodik Kontrolü,
- Otoklav Periyodik Kontrolü,
- Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri.